Hertogstraat 1 en 1a-f

Archief – 27jan2020 – Van de Hertogstraat is gereedgekomen een scan van de bundel Hertogstraat huisnummer 1, betreffende de periode 1986-1991. En dat is bij uitzondering, omdat de ad hoc subwerkgroep WOP (Werkgroep Oud Papier) deze bundel heeft laten ontsnappen aan de scan-werkgroep. Over het algemeen zijn detail-mappen van dergelijke aard door de WOP vernietigd, dus er is hier sprake van een uitzonderlijke situatie. Geïnteresseerden of belangstellenden kunnen verzoek indienen – met redenen omkleed – tot inzage in deze (digitale) scans, die allen in .pdf-vorm zijn opgeslagen. Verzoek tot inzage kan men richten aan erfgoedspijkerkwartier@gmail.com

Reageren

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.