Werkgroep

De Werkgroep Erfgoed Spijkerkwartier is opgericht en de volgende mensen maken er deel van uit: Egbert Bouwhuis, Willem van Gent, Joep Mannaerts en Jan Schaareman.

Frans Beurskens bouwde deze site. Hij werkte mee als “webmaster”. Helaas is hij ons op 3 december 2016 ontvallen. Wij zijn hem en zijn familie veel dank verschuldigd.

De werkgroep vindt het erfgoed binnen het Spijkerkwartier waardevol. Het gemeenschappelijk erfgoed wordt daarom vastgelegd en besproken.
In de wijkkrant en op deze interactieve website zullen we mooie verhalen vertellen en foto’s laten zien.

Contact digitaal:
Bent u geïnteresseerd en/of wilt u bijdragen met historisch materiaal zoals foto’s, films en/of verhalen?
Stuurt u dan s.v.p. uw e-mail naar: erfgoedspijkerkwartier@gmail.com