stand van zaken van Muijlwijkstraat

UPDATE 1 maart 2020

Voor de ir. J.P. van Muijlwijkstraat bestaan al meerdere jaren plannen om de straat om te bouwen naar een leefbare woonomgeving. De bewoners en de gemeente hebben al diverse sessies achter de rug, de laatste ergens in het najaar van 2019. Deze update geeft aan dat het nog even kan duren voordat de plannen zover zijn dat er weer om de tafel gesproken kan worden, met de plannen op het witte doek.

De werkgroep vanuit het bewonersoverleg bestaat uit een geruim aantal wijkbewoners, sommige met expertise of deskundigheid in de materie. De werkgroep was in afwachting van een UPDATE.

UPDATE 1 maart 2020

Van linksonder tot rechtsboven loopt de ir. J.P. Van Muijlwijkstraat, anno 1 maart 2020. Deze straat krijgt een grote opknapbeurt, net als het station Velperpoort – Bron: GoogleMaps 3D

= Bericht van de gemeentelijke werkgroep VanMuijlwijkstraat =

Beste werkgroepleden, het is alweer een tijd geleden dat jullie voor het laatst iets van mij gehoord hebben; vandaar even deze korte update:

Zoals eerder aangegeven is er een
verkeerskundig onderzoek gedaan naar de kruising van Muijlwijkstraat /
Hommelstraat. In dat onderzoek hebben we bekeken of de stoplichten daar
weg kunnen zodat we een “groen verkeerseiland” op de kruising kunnen
plaatsen. Jammer genoeg waren de uitkomsten van het onderzoek
tegenstrijdig: in een normale situatie zou zo’n groen eiland goed kunnen
functioneren, maar in de avondspits zouden er opstoppingen kunnen
ontstaan. We hebben ervoor gekozen om het idee van het groene
verkeerseiland niet meteen overboord te gooien, maar om nader te
onderzoeken wat precies de risico’s zijn en of/hoe we die kunnen
elimineren. Helaas vraagt dat opnieuw veel tijd.

Tegelijkertijd brengen we in beeld wat de
mogelijkheden zijn voor bomen in relatie tot de aanwezige
trolleyleiding, zodat we jullie daar een goed beeld van kunnen geven.

Tenslotte zijn we ook op zoek naar
financieringsbronnen voor het plan. Subsidie door het Rijk is helaas
(opnieuw) afgewezen. We zien nog wel mogelijkheden voor een Europese
subsidie en zijn ook in gesprek met de provincie over een mogelijke
bijdrage.

Ik verwacht dat we binnen een maand meer
duidelijkheid kunnen geven over de (on)mogelijkheden van het groene
verkeerseiland. Zodra ik daar meer zicht op heb zal ik jullie uitnodigen
om de uitkomsten van e.e.a. te bespreken.


Tot zover de UPDATE.
Tot slot nog een referentie:
op https://mijnspijkerkwartier.nl/berichten/voortgang-van-muijlwijkstraat staan berichten van 1 mei 2019 van het zelfde overleg.

N.B. over Prorail – UPDATE wordt verwacht inzake de geluidswering.
Vanuit de buurt Spoorhoek wordt met name door de bewoners aan de noordzijde van de straat hinder ervaren, door het hinderlijke gerammel van de nachtelijke goederentreinen. Over de plannen van Prorail, met betrekking tot de geluidsbescherming langs de zuidkant van het spoortacé, tast de redactie nog in het duister. Een UPDATE hierover is aanstaande wat de redactie betreft.

Reageren

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.