Telefoonboek Januari 1915 – Spijkerkwartier

Naamlijst voor den Telefoondienst

Uitgegeven door het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie, januari 1915


In 1915 stonden alle abonnees in Nederland, circa 75.000 aansluitingen, nog in één telefoonboek dat 754 pagina’s telde. Het telefoonboek is in de winter 2002/03 door vrijwilligers gedigitaliseerd en op internet geplaatst. Het brondocument is de raadplegen op www.de-wit.net


Vermeldingen Spijkerkwartier

Tel.nr. Naam – adres
1383 Abas, J., Confectiefabr., Driekoningendwarsstr. 30
1429 Aberson, Dames S. & C.C.A., Boulev. Heuvelink 132
1881 Aken, Dop & Kuijper, v., Rijwielfabr., Boekhorsterstr. 59
1263 Alg. Nederl. Zuivelbond, Driekoningenstr. 31
1250 Alkema, J., Masseur, Chir. Pedicure, Parkstr. 10
392 Amateur”, “de, (G. Engels), Mag. v. photo art., Steenstr.4
230 Ambachtschool en Gem. Avondschool v. Handwerkslieden, Boul. Heuvelink 48
1242 Ansink, B.G., Loodgieter, zinkwerker en electr. geleidingen, Rietgrachtstr. 13
2117 Arentsen, L.H., Parkstr. 29
1088 “Arnhem”, N.V. Nieuwe Melkinr., K. v. Gelderstr. 35/37
642 Arnh. Verlichtingsfabr., Dullerstr.
2050 Assem, C.F.P. v.d., Koopman, Boulevard 36
645 Bader, Mej. Chr., Arts, Boulevard 125
261 Baerends, P., Deurwaarder, Boulevard H 21
1997 Bakker, C.D., Arnh. Vereen. tot bescherming van dieren, Spijkerstr. 335
218 Bals, J.W. ter, Timmerman, metsel. en aannemer, Singelstr. 5
11 Bank v. Leening, Gem., Dir. J.G. Vermaas, Spijkerstr.
1327 Bartels, B.J., Huis- en decoratieschilder, Emmastr. 18, 20, 22
1109 Beelaerts v. Emmichoven, W.A., Dir. Nat. Credieth., Woonh.
Boulevard Heuvelink 42
631 Begrafenisfonds, Nieuw Protestantsch, Koster C.S. Berghege,
Boulevard Heuvelink 115
2258 Behrens-Ankersmit, O., Scheikundige, Emmastr. 39
975 Belderbos, M., Kleermaker, Schoolstr. 10
9 Berg, Hocke & Co, v.d., Sigarenfabr., Driekoningendwarsstr. 3
194 Berkenbosch Berends, J., Tandarts, Eus. Buitensingel 16
805 Besseling, G.J., Bloemisterij, Kastanjelaan b/d Parkstr.
1802 Besseling Johzn., J.C.H., Bloemist, Prinsessestr. 21
1324 Besseling, Joh.R., Bloemisterij, Spijkerlaan 39a
804 Beuker, J., Depôt Zuid-Holl. Bierbr., Riethorsterstr. 12
1715 Bierman, C.J.F., Verl. Kastanjelaan 32
674 Bijkant. der Posterijen en Telegrafie, Hertogstr. Openbare Spreekcel en beheerder
555 Bijl, A., Agentuur en Commissieh. Bouwstoffen en Dakbedekkingen, Parkstr. 73
569 Blom, Joh., Eerste Arnh. haringinleggerij, Boekhorststr. 232
7 Boekhout, C., voorh. Tap, Stalhouderij, Spijkerstr. 128
822 Boelen, F., Banketbakker, Steenstr. 115
629 Bömers, A., Eerste Zuid-Nederl. Rijwielfabr. en Verzendhuis, Steenstr. 10
915 Bom, H.G., Accountant, Parkstr. 53
1188 Boom, Fa. A.M., Chemische Pharmaceutische Fabr., Karel v. Gelderstr. 22
1204 Boom Azn., J.A., Boul. Heuvelink 131
1874 Boone, P.A., Dir. Onderl. Hyp.bank., Spijkerstr. 213
948 Boot Bzn., G.W., Dir. Ambachtschool en Gem. Avondschool voor Handwerkslieden,
Woonh. Boulevard Heuvelink 44
225 Brand, A.C. v.d., Accountant, Leeraar M.O. Boekhouden, Kastanjelaan 41
219 Idem (Brandweer), Onder-Commandant, Princessestr. 13
1811 Bresser, A.H., Kok, Boul. Heuvelink 147
1003 Brinkgreve, B.D., Kantoorboekh., Spijkerstr. 195
921 Brinkgreve, Fa. J.H., Boekbinderij en Kantoorboekh., Spijkerlaan 15
376 Broekman, Mevr. de Wed. A.C., Kastanjelaan 6
827 Broers, Mej. H.J.C., Steenstr. 34
545 Bronkhorst, A.W.J., Grossierderij “Het Spijker”, Spijkerstr. 203
1865 Bronkhorst, G., Groentenhandel, Spijkerlaan 23
1472 Brouwer, W.F., Behanger en Stoffeerder, Parkstr. 5
1598 Bureelen 2e Divisie, Commandant, Chef v.d. Staf en Intendant, Parkstr. 6
1739 Cartonnagefabr. “Gelderland”, Driek.dwarsstr. 69
1017 Castendijk-Wilson, Mevr. Wed. B.F., Emmastr. 63
988 Chemische Fabr., Wanders, (H. Oltmanns v/h), Parkstr. 5
1579 Cohen Hzn., Mr. I., Adv. en Proc., Boulevard Heuvelink 177
1705 Cohen Hzn., Mr. I., Adv. en Proc., Steenstr. 87
2214 Cool, Mej. H., Boul. Heuvelink 151
746 Cornelissen, A.M., in verlichtingsart., Steenstr. 83c (7.30-12, 1.30-9)
884 Cornelissen, Gebrs., Vleeschh. en spekslagers, Spijkerstr. 54
1143 Couvée, G.J., Gep. Majoor, Parkstr. 22
2096 Dedem, C.J. Baron v., Hoofdinsp. Levensverz. Mij “Arnhem”, Boulevard 143
163 Deibel, Mevr. Wed. G.A., Eus. buitensingel 39
1575 Delden, B. v., Heerenkleedingmag., Spijkerlaan 26
993 Diepenhorst, L., Bur.behoeften, galanterieën, enz., Spijkerstr. 42
2239 Dijkxhoorn, Mej. A., Kastanjelaan 23
908 Dir. Rijkstelegraafkant., H. Groenendijk, woonh. Kastanjelaan 39
1578 Dissel Dozij, Mevr. de Wed. v., Prins Hendrikstr. 61
1768 Dooren de Jong, Mej. M. den, Emmastr. 71
1987 Doorgangshuis, Steenstr. 30
1213 Dupuy, Mej. H.J., Gedipl. voor Zweedsche Massage en Heilgymnastiek, Emmastr. 45
10 Dusseldorff & Kraay, v., Arnh. Autocentrale, Spijkerlaan 16
844 Eggink, H., Poelier, Spijkerstr. 106
8 “Eigen Hulp”, Coöp. Winkelver., Spijkerlaan 37-38
2087 [idem]
203 Eijkholt, H.A., Bierhandel, Boulevard Heuvelink 52
1996 Elbers, Fa., in Bouwmat. métal déployé enz., Hertogstr. 14
1916 Engelberts, C.J.A., Bankier, Parkstr. 37
1591 Engelberts, H.J.E., Parkstr. 9
1120 Erdbrink, D.P., Dir. Arnh. Hyp. Bank, Boulevard Heuvelink 104
1609 Essen, B.v., Mag. v. kachels, fornuizen en huish.art., Spijkerstr. 86
1097 Everts, Mr. B.F., Adv. en Proc., Secr. voogdijraad, Parkstr. 70
660 Fabius, Dr. C.J., Geneesheer, Parkstr. 24
1486 Flipse, F.H.J., fa. Gebrs. Flipse, Timmerman, metselaar en aannemer, Spijkerstr. 184
2143 Fockema-Andrea, Mr. A.D.H., Boul. Heuvelink 114
591 Fockema v.d. Leij, Mevr. Wed. Mr. Y., Boul. Heuvelink 68
584 Frank, M., Handels Mij. “Insulinde”, Handelsagent, Driekoningenstr. 48
558 Franken, A.J., Steenstr. 6
192 Freem, A.R., Architect, Pr. Hendrikstr. 63
17 Frikkers, Filiaal C., in Comest., Steenstr. 87a
531 Frohwein, Fa. J.C.J., Schilder, Parkstr. 41
91 Geest, A.J. de, Huis- en plafondschilder, Prinsessestr. 9
594 Geist, J., Spekslager, Steenstr. 89
216 Gemeente-Tram, Administratiegebouw, Boul. Heuvelink 1
220 Idem (Gemeentewerken), Gebouwen, Opzichter Odinot, woonh. Spijkerstr. 148
1024 Gendt, G.J. v., Architect, Driekoningenstr. 25
2013 Gevers, W., Grossier, Spijkerstr. 18
141 Gielingh, Maison, Kastanjelaan 34
1146 Gielings, P.Th., Stucadoor, Spijkerstr. 39
1199 Goedhart, F.J., Emmastr. 73
1539 Goedhart, Gebrs., in Comestibles, Steenstr. 88
1838 Gratama, Mr. P., Vice-President Arr. Rechtb., Kastanjelaan 51
1478 Greef, A.C. de, Meubelmaker, Parkstr. 112
1597 Greef & Hanekamp, Fa. de, Schilders, Rietgrachtstr. 68
2057 Greep, C.J., Emmastr. 46
908 Groenendijk, H., Dir. Rijkstelegraafkantoor, woonh. Kastanjelaan 39
264 Groeneveld, J.H., Boek-, Kunst en kantoorboekh., Steenstr. 77
61 Gruijter & Co’s Meubeltransport Mij., De, Verhuizingen en bergplaatsen voor
inboedels (lift), Parkstr. 52-54
1000 Haagsch Speelgoed Mag., K. Nieukerke, Steenstr. 2
1619 Haan, S.C. de, Eusebiusbuitensingel 8
1946 Haarbrink, J.B., in Brandstoffen, Dijkstr. 21
1951 Hagenbeek, R., Verl. Rietgrachtstr.
741 Ham, D. v.d., Lood- en zinkwerker, Spijkerstr. 123
641 Hardijzer, G.M., Vleeschhouwer en spekslager, Spijkerlaan h. Spijkerstr.
1744 Harmsen, F., Gloeikousjesfabr., Parkstr. 15
1654 Hartog , Ph., Emmastr. 28
6 Hattink, J.A., Sigarenmag., fa. Klaassen, Steenstr. 117
1771 Heemstra, Mr. A.J.A.A. Baron v., Burgemeester, Eus. Buitensingel 58
1762 Heer, Joh. H. de, Piano-, orgel- en muziekhandel, Steenstr. 64
1101 Hekking, P., in IJzerw., Steenstr. 93b
1117 Hemsing geb. Troost, Mevr., Boulevard Heuvelink 153
835 Hendriks, J.H., Architect, Boulevard 31
1240 Hendriks Jr., J.H., Architect, Timmerman en metselaar, Boul. Heuvelink 35
1535 Hendriks, P., in Auto’s, motorfietsen & rijwielen, Steenstr. 94
708 Herens, Fa. A.J.A. (Tine Orbaan), Apotheker, Kastanjelaan 5
1601 Hiddingh, Mr. H.J. v.d. Poel, Rechter Arr. Rechtb., Steenstr. 78
1640 Hillegers, H., Kleermaker, Boulevard 109
1334 Hillesum, S.E., Handelsagent, Spijkerstr. 321
2197 Hoff Jr., G.J., Boekhandel en in galanterieën, Steenstr. 91a
491 Hoogere Burgerschool met 5-j. cursus, Schoolstr.
2046 Hoos, D. v., Vertegenw. R.S. Stokvis & Zn. Ltd., Steenstr. 2c
2122 Hopman geb. Wijdoogen, Mevr. Wed. J., Emmastr. 62
62 Houten, J.W. v., Steenfabr., Pr. Hendrikstr. 30
1530 Houtkoper, Mej. W.B., Steenstr. 13a
349 Houwink, L., Driekoningenstr. 5
2018 Hulsman, J., Fruithandel, Spijkerlaan 14
1610 Iongh, Henri de, Agentuur en Commissieh., Kastanjelaan 25
1410 Jacobson-Taudin, Chabot, Mevr., Eus. buitensingel 38
2025 Jonker, W.H., Arts, Steenstr. 100
541 Keiser, F.J., Velperbuitensingel 12
1755 Keijser Jr., H., Meubelmag., Steenstr. 20
1142 Keppel Hesselink, J.F., (Fa. Keppel Hesselink & Zonen), Boulevard Heuvelink 149
1594 Kesteren, D.L. v., Bloemist, Eusebiusbuitensingel 20
1203 Kinkelder, J. de, Timmerman, metselaar en aannemer, Spijkerstr. 241
1381 Kirschhausen, J., Pianohandel, Driekoningenstr. 6
1139 Klaassen, E.H., kant. en mag., Pr. Hendrikstr. 33
405 Kleinhout, G., Timmerman, metselaar en aannemer, Boulevard Heuvelink 57
998 Kleinhout, W.G., Brood-, koek- en banketbakker, Steenstr. 79
649 Klinkspoor, Th. & Jac., Gymnastiek en scherminr., Rietgrachtstr. 51
970 Kluppell en Ebeling, Steendrukkerij en Etikettenfabr., Verl. Parkstr. 98
1806 Knaap, H.C., Brandstoffenhandel, Schoolstr.
2036 Knage, L., 1e Luit. Kwartiermeester, Emmastr. 59
53 Knoop, B.G.L., Kleermakerij, Steenstr. 69
1713 Knoop, G.A., Kleermaker, Spijkerlaan 17
187 Knoops, Mevr. Wed. C.O., Eus. Buitensingel 44
1758 Koch, J.B.G. de la Haije, Behanger en stoff., Spijkerstr. 219
1274 Kohlmann, H.W., in galanterieën, Parkstr. 28
5 Kooij, Fa. H., in Brandst., Spijkerstr.
213 Kook- en Huishoudschool, Arnh., Boulevard Heuvelink 40
103 Koops, J., Vleeschhouwer, Rietgrachtstr.
684 Koppenhagen-Dörre, v., Bloemenmag., Steenstr. 1a
1118 Koster, Dr. J.D., Parkstr. 23
1398 Kroese & Co, Fa., Wasch- en strijkinr., Schoolstr. 2
2175 Küller-Dros, Mevr. Wed., Steenstr. h. Hertogstr.
2150 La Cave, J.J., Boul. Heuvelink 62
1128 Lamsweerde, A.M.J.E.E. Baron v., Parkstr. 35
1325 Latté, H., Bloemist, Spijkerstr. 293
701 Lechner, B., Notaris, Parkstr. 38
54 Lensink, H., Houtkooper, kyaniseerinr., Rietgrachtstr.
576 Lensink & Co, A.W., in Bouwmat., Boul. Heuvelink 30 en Rietgrachtstr. 32
171 Limburg Stirum, Jonkvr. C. Gravin v., Eus.buitensingel 69
544 Liphuijsen, P.J., fa. G.J. Beunders, Banketbakker, Steenstr. 22
2119 Looijaard, C.J., Smid, Rietgrachtstr. 7
346 Loopuijt geb. Meerburg, Mevr. Wed. P.C., Eusebiusbuitensingel 59
639 Maessen, W., Electricien, aanleg v. electr. schellen, huistelefonen en
blinksemafleiders, Spijkerstr. 199
1255 Mallinckrodt & Co, Intern. Exp. Bureau, Boul. Heuvelink 112
1566 Maris, Mr. C.W., Parkstr. 18
190 Massink & Dijk, Fa., Distilleerderij 1e kl., wijnhandel, 1e Spijkerdwarsstr. 39
1460 Max, J.B., Kunsth., Steenstr. 83
1074 Mees, N.M., Boul. Heuvelink 106
1553 Meeuwisse, Gez., Tailleuses, Eus.buitensingel 12
226 Meijer, Jhr. A.F., Parkstr. 36
2242 Meijier, Mej. H.A. de, Hertogstr. 23
1241 Meijier-Laan, Wed. W. de, Eusebiusbuitensingel 2
1944 Meisjesschool voor voortgezet onderwijs, Christelijke, Eus. Buitensingel 67
1088 Melkinr., “Arnhem”, Naaml. Venn. Nieuwe, Karel v. Gelderstr. 35-37
1263 Mertens, W., Administrateur, Zuivelbond, Driekoningenstr. 31
1932 Meulen, P.W. v.d., Insp. Kosmos, Hertogstr. 13
34 Miedema, Fa. B., Apotheek, Steenstr. 49
14 Minkman, F.W., Sigarenmag., Steenstr. 40
37 Minkman, H., Winkelier, Steenstr. 51
1633 Minkman, J., Dir. der N.A. Courant, Driekoningendwarsstr. 28
1620 Idem (Modelboerderij “Het Huis ter Aa” N.V.), Stal Spijkerstr. 6
1512 Mogendorff, A., Reclame en Toegiftart., Parkstr. 89
985 Mogendorff, J., fa. Gebrs. Mogendorff, Papierhandel, Boulevard 95
(bij geen gehoor Tel. No. 937)
1611 Mogendorff, J.L., in Kappersbenoodigdheden, Kastanjelaan 42
937 Mogendorff, Gebrs., Papier- en touwhandel, Reclameart., Pr. Hendrikstr. 43
1630 Moors, B.P., Eusebiusbuitensingel 40
1616 Morshuis, H., Bakkerij “Eureka”, Spijkerstr. 30
1756 Muinck, S.A. de, Electr. boek- en handelsdrukkerij, Velperbuitensingel 13
1326 Muis, J.J., Particulier, Dullertstr. 21
640 Muskens, H.M., Aannemer, Eus. Buitensingel 39a
782 Nieraad, C.M.G., Architect, kant. Kastanjelaan 26
1225 Nierdt & Co, Wijnh. Kantoor en Mag., Boulevard Heuvelink 138
1628 Niermeijer, W., Dir. Gem. Gasfabr., Woonh., Boulevard Heuvelink 98
1000 Nieukerke, K., Haagsch speelgoedmag., Steenstr. 2
1088 Nieuwe Melkinr. “Arnhem”, Naaml. Venn., Karel v. Gelderstr. 35-37
1675 Nispen tot Pannerden, Jhr. Mr. H.C.M. v., woonh., Kastanjelaan 53
271 Noble, J.G.S., Boulevard 127
1938 Odijk, G.H., partic., Eus. buitensingel 44a
988 Oltmanns, H., voorh. Chem. fabr. Wanders, Parkstr. 5
1862 Idem (Ontsmettingsdienst), Opzichter M. v.d. Ham, woonh. Schoolstr. 8
(dag en nacht)
1614 Oordt-Brunting, Mevr. Wed. W.H.v., Parkstr. 13
845 Oremus, Jac. G., Muziekleeraar, Emmastr. 32
2282 Os, Dr. H.W.A. v., Geneesheer-Directeur Gem. Ziekenhuis, Eusebius buitensingel 29
1696 Otten, J.B., Steenstr. 111
575 Oudshoorn, Maison N.C., Gelegenheid voor diners, soupers en bals, Steenstr. 96
1876 Ozinga, N., Steenfabrik., Emmastr. 53
25 Paanakker, Fa. C., Schoenenmag., Steenstr. 81
1813 Panhuijs, Jhr. H. v., Kapitein Infanterie, Parkstr. 25
57 Pernis, A. van, (Fa. C. Smits), Bierbottelarij, Prinsessestr. 32
1332 Pesters, Jhr. W.C. Godin de, Eusebiusbuitensingel 7
2070 Peters, J.A., Kleermaker, Kastanjelaan 18
459 Petri, A., Banketbakker, Steenstr. 8
1144 Pilaar, Mej. J.H., Chef-Telefoniste, Boulevard 14
1340 Poederbach & Co, in Wijnen, enz, Emmastr. 4 (kant. v.8-6)
635 Polikliniek v. Dr. Sikemeier, Steenstr. 32
18 Idem (Politie), Politiepost, Steenstr. h. Tuinsteeg
674 Posterijen en Telegrafie, Bijkantoor der, Hertogstr. Openbare spreekcel en beheerder
557 Pot, A. v.d., Arnh. passementfabr., Boul.Heuvelink 158-164
1590 Protestantsch Bestedelingenhuis, Spijkerstr. 209
1553 Idem, Rentmeester, Prins Hendrikstr. 27
1357 Reeling Brouwer, Mej. J., Kastanjelaan 17
1020 Reijers, Henri, Graanh., woonh., Steenstr. 52
222 Reijers, Mevr. de Wed. H.H., Eusebiusbuitensingel 41
4 Rem, P.J. Sigarenh., Fil. Steenstr. 99
20 Riemer, Gebr., Stalhouders, Driekoningendwarsstr. 25a
908 Rijkstelegraafkantoor, Dir., H. Groenendijk, woonh. Kastanjelaan 39
1532 Rinck, W.F., fa. Rinck & Scharenberg, Dijkstr. 7
1827 Roode Kruis voor Arnh. en Omstreken, bureau Driekoningenstr. 14
2067 Roos, L., Sigarenhandel, Boulevard H. 34
1663 Roos, H.J. de, Sigarenmag., Steenstr. 92
784 Ruijter, J. de, Aannemer, Boulevard Heuvelink 157
41 Russische Houthandel, De, (H. Kooij Jr.), Velperbuitens. 20
1852 Ruuk, Mevr. Wed. H.A. de, Eusebiusbuitensingel 65
1589 Salm, W.W., Mag. v. Pfaff-naaimachines en knoopenfabr., Steenstr. 61
1880 Sandberg, H.W., Gem. geneesheer, Kastanjelaan 37
1112 Schaik, Mr. J.R.H. v., Voorzitter “Voogdijraad”, Boul. Heuvelink 124
866 Scheepmaker, J.P., Inspect. v. Politie 1e kl., Spijkerstr. 309
26 Scheerder, W.Th., fa. Gebr. Gräper, Vleeschhouwer, Steenstr. 71
918 Schiethart, J.J., Comm. arm-verz., burgerl. armsbest., Steenstr. 97
2008 Schooren, G.V. v.d., Driekoningenstr. 19
167 Schooten, W. v., Dienknecht en particulier begrafenisondernemer, Rietgrachtstr. 26
431 Schotel, Fa. S.A., Fotograaf, Velperbuitensingel 13
416 Schreck, M., gep. kap. der Inf., Kastanjelaan 47
1318 Seen, A.A., Rijwielmag., Eusebiusbuitensingel 37
1452 Seen, C., Boekbinder, Eusebiusbuitensingel 37
1588 Siemens, H.G., fa. Stooter & Siemens, Eusebiusbuitensingel 23
1338 Sikemeijer, Dr. E.W., Chirurg en vrouwenarts, Parkstr. 42
1732 Simmelink, Joh., in Kol.waren, Spijkerlaan 8
996 Simon, M., Grossier in olie en vetwaren, Driekoningendw.str. 38
579 Sissingh, Dr. C.H., Arts-zenuwziekten, Steenstr. 98
1606 Slempkes, M., Brood-, koek- en banketbakker, 2e Spijkerdwarsstr. 6
1178 Slothouber, B.H., voorh. W.G. Beeftink, In kruideniersw., Spijkerstr. 235
1090 Smit, Adriaan, Fabr. en mag. v. hoeden, petten, parapluies, enz., Steenstr. 15
548 Soeters, B., in automobielen, Steenstr. 68
806 Spanjaard, Mevr. Wed. A., Parkstr. 40
749 Speijers, C., Vleeschhouwer, Spijkerstr. 68
2084 Stam, H. v.d., Vleeschhouwer, Spijkerstr. 34
688 Stark, O.E., Tandarts, Steenstr. 56a
22 Steelink & v. Zeijl, Arnh. rijwiel en kachelh., Steenstr. 54
212 Steenhouwerij, N.V. Arnh., Rietgrachtstr. 34
852 Stenfert Kroeze, H.E., Redacteur Arnh. Courant, Parkstr. 63
1742 Stevels, W.J., Schoenmaker, Spijkerstr. 60
976 “Suisse”, Café-Rest., Steenstr. 107
487 Swarte, Herman, Damesconfectie, Steenstr. 2a
1554 Tap, H.H., Vleeschh., Spijkerstr. 96
908 Telegraafkantoor, Dir. Rijks-, H. Groenendijk, woonh., Kastanjelaan 39
958 Teijer, A., Fil. fa. Vlug, Steenstr. 106
768 Terburg, J.M., fa. J.J. Terburg & Zn., Meubelfabr. en behangers, Kastanjelaan 22
583 Terwindt, H.J.A., Eusebiusbuitensingel 54
593 Terwindt, J.G.F.M., Steenfabr., Eusebiusbuitensingel 1
1456 Theunissen, Fa., In Modes, Steenstr. 63a
1103 Tienhoven, P. v., Eusebiusbuitensingel 51
689 Timmer, Mej. E.C., Chemicaliën, drogerijen, verband- en verplegingsart.,
Steenstr. 101
321 Tooneman & Co., A., Timmerman en Metselaar, Kant. Wetstr. 21
(woonh. Spijkerstr. 263)
1440 Toonen, E., Melkslijter, Driekoningendwarsstr. 14
2227 Tricht, Mej. C.A. v., Verl. Kastanjelaan 24
599 Trijssenaar, C., Ondernemer v. publieke verkoopingen, Boul. Heuvelink 16
716 Ubbink, J.A., Brood-, koek- en banketbakker, Spijkerstr. 84
2037 Umbgrove, Mr. L.J. v. Lulofs, Adv. Gen. Gerechtshof, Eus.Buitensingel 56
2249 Veen, Dr. J.S. v., Comm. Prov. Archief, Kastanjelaan 36
570 Veenendaal-Hollender, Banketbakker, Steenstr. 50
2047 Verbeek, H.J., Melkinr., boter, kaas en eieren, Spijkerstr. 209a
61 Verhuizingen, Bergpl. v. Inboedels, (Lift) de Gruijter & Co’s Meubeltransp. Mij.,
Parkstr. 52-54
1493 Vermaten Koster-Pen, Mevr. Wed. W.M.M., Boul. Heuvelink 110
820 Veth & Zn., R., Rijtuigenfabr., Steenstr. 66
919 Vierhout, A.A., Schilder, Spijkerstr. 40
1595 Vijge, Fa. H., in brandstoffen, Singelstr. 144
1132 “Vitesse”, A.V. en A.C., Secretariaat, Pr. Hendrikstr. 35
587 “Volkshuisvesting”, Opzichter, Rietgrachtstr. 121
798 Voort, J.P. v.d., Med. Doct., Arts, Steenstr. 94
1848 Vorst, mevr. Wed. H., Eusebius buitensingel 3
571 Vos & Zn., M., kant. v. vaste goederen, assur. en pyhoth. [sic], Velperbuitensingel 1
(bij geen gehoor tel. no. 33)
705 Vries, Jac. de, Photograaf, Steenstr. 109
1617 Vries, S. de, Parkstr. 32
1612 Vries, Dr. W. de, Parkstr. 20
1794 Vrijdag, Wed. W., Sigarenhandel, Steenstr. 5
834 Wagenaar, Gebrs., Muziek- en pianohandel, Steenstr. 80
1305 Wall, Mej. A.H. v.d., Boulevard Heuvelink 159
875 Wanders, Anton, Kon. Hofbakkerij, Steenstr. 83a
755 Wanders-Ramaer, Aug., In anilinkleuren en chemicaliën, Pr. Hendrikstr. 1 en 3
2205 Wardenier, M., Aannemer, Spijkerstr. 237
58 Waterl. Mij., Arnh., Kantoor, Hertogstr. 7 (9-6, daarna Tel. 1608)
1608 Idem (Waterl. Mij., Arnh.), Werkplaats, Dijkstr. 165
1743 Weerd, A. v.d., Stoomsteendrukkerij, Parkstr. 25
650 Weidema, F., Bloemenmag., Steenstr. 13a
2111 Weimar, Gez., Hertogstr. 25
1361 Wesseling, J.H., Ondercomm. Brandweer, Parkstr. 88
1255 Westerouen v. Meeteren, B.Th.A., Intern. Exp. Bureau, Mallinckrodt & Co.,
Boul. Heuvelink 112
1820 Wichers geb. v. Boelens, mevr. Wed. J.C., Boul. Heuvelink 60
21 Wieringa, H., Apotheker, Steenstr. 62
904 Wieringa, J., Arts, Eusebiusbuitensingel 28
1 Wieringa, J.H., Fabr. v. mineraalwater, Kastanjelaan 13
1125 Wijck geb. Brants, Mevr. v.d., Eusebiusbuitensingel 52
712 Wijler, E., Koopm., Pr. Hendrikstr. 12
1023 Wijnbergen, Mr. A.L.M.J. Baron v., Parkstr. 30
628 Wijnbergen, F.M.A.J. Baron v., Eus. Buitensingel 4
2185 Wijtenhorst, J.P., Ingenieur Rijkswaterstaat, Parkstr. 46
181 Wilde, Mr. H.P. de, Adv. en Proc., Boulevard Heuvelink 1
1223 Willebois, Jhr. Mr. W.E.Th.M. v.d. Does de, Raadsheer Gerechtshof,
Eus. Buitensingel 57
1586 Willemsen, H., Café L’Amérique, Steenstr. 56
1343 Willemsen, W., Meubelmaker, behanger en stoffeerder, Spijkerlaan 32
1837 Witte, W., Accountant en Leeraar Boekhouden, Steenstr. 3
525 Woltersom, H.L., Rentmeester Burgerweeshuis, Boulevard 1a
860 Workum, J.H. v., Spijkerstr. 180
1145 Wreesman, Herman (v.d Veen & J.A. Sleyster), Wijnh., Spijkerstr. 239
1056 Wttwaal, Mr. G., Raadsheer, Boulevard Heuvelink 108
1592 Ysselmuiden, A., Kruidenier, Eusebiusbuitensingel 10
1988 Zewald & Zn., J., Huisschilder, Rietgrachtstr. 38
2132 Zijlstra, J.G., Hertogstr. 15
16 Zoest, Erven G. v., Pr. Hendrikstr. 59
1596 Zondag, H.A., Eusebiusbuitensingel 26

Reageren is niet mogelijk!