Brand in de verf-, glas- en behangwinkel van Jan Willekes

Op donderdag 5 april 1973 kraaide de rode haan in het Spijkerkwartier. Kort na sluitingstijd werd brand ontdekt in de verf-, glas- en behangwinkel van Jan Willekes aan de Spijkerlaan. Tegen de tijd dat de brandweer arriveerde – en dat kan gezien de nabije ligging van de brandweerkazerne aan de Rietgrachtstraat niet lang geduurd hebben – sloeg het vuur al naar buiten.

brandwillekes1De winkel van Jan Willekes, “ome Jan” voor intimi, was gevestigd in een aantal oude panden op de hoek met de Driekoningendwarsstraat, tegenover de Co-op. In de loop van de tijd waren de panden doorgebroken en met elkaar in verbinding gebracht. De winkel met zijn houten vloeren en plafonds, volgestapeld met verf en behangselpapier was brandgevaarlijk. En dat bleek die avond van de 5e april 1973. Kort na sluitingstijd – de koopavond was toen nog op vrijdag – kwam de melding bij de brandweer binnen dat het brandde bij Jan Willekes. Dat was aanleiding voor groot alarm.

Studenten ontsnappen ternauwernood

Toen de brandweer in de Spijkerlaan arriveerde sloeg het vuur al naar buiten. Enkele studenten die boven de winkel woonden, wisten zich maar ternauwernood op tijd uit de voeten te maken. Alle bewoners van huizen in de omgeving moesten hun woning verlaten. De situatie was gedurende enige tijd kritiek, omdat in de kelders grote hoeveelheden zeer ontvlambare oplosmiddelen lagen opgeslagen.brandwillekes2

Terwijl de brandweer de onoverzichtelijke situatie in de panden bestudeerde en een aanvalsplan maakte om te voorkomen dat het vuur de kelders bereikte, kregen buurtbewoners de brandspuit in de handen gedrukt om het vuur dat inmiddels naar buiten loeide, te helpen blussen.

Al snel was duidelijk dat de winkel van Willekes reddeloos verloren was. De brandweer concentreerde zich daarom op het voorkomen dat het vuur de aangrenzende bebouwing zou bereiken. Dat lukte maar gedeeltelijk. Aan de Spijkerlaan liep discotheek “De Grot” ernstige rook en waterschade op, voor enkele woningen aan de Driekoningendwarsstraat gold hetzelfde.

brandwillekes3Een jaar later opende Jan Willekes op dezelfde plaats een sterk vergrote, nieuwe winkel. Als een Phoenix, verrezen uit eigen as, zoals een steen aan de achterzijde vermeldde. En deze winkel is in 2001 alweer afgebroken om plaats te maken voor een supermarkt en woningen.

Reageren

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.