W.H. Dullert en zijn straat

W.H. Dullert (1817-1881)-11968Willem Hendrik Dullert (1817-1881) was een in Arnhem geboren politicus en jurist. Hij was een telg uit een geslacht van Arnhemse leerlooiers en als enig erfgenaam van zijn ouders een rijk man. Zijn bezittingen bestonden uit landerijen, boerderijen en grond.

Het Dullertspijker dat vlakbij deze straat lag, was zijn eigendom. Dullert was 32 jaar lid en 12 jaar voorzitter van de Tweede Kamer. Van 1857 tot zijn dood was hij tevens gemeenteraadslid in Arnhem. Bij leven wilde Burgemeester en Wethouders een straat naar hem vernoemen. Dullert was tegen waardoor het plan niet doorging. Direct na zijn dood werd de nieuwe straat die uitkomt op de Emmastraat toch Dullertstraat genoemd.

De vrijgezel Dullert liet na zijn dood zijn bezittingen na aan een stichting die zijn naam draagt: de Dullertsstichting. Uit dat vermogen worden elk jaar giften verstrekt aan die ingezetenen van Arnhem en omstreken die ‘op grond van hun financiële en maatschappelijke omstandigheden voor begunstiging in aanmerking komen’ Deze stichting bestaat nog steeds.

Meer…..

Reageren

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.