De Joodse familie Modijefsky

Boulevard Heuvelink 56 Iman Isaak Modijefsky

Iman Isaak Modijefsky

Amsterdam, 2 augustus 1890

Sobibor, 23 juli 1943

Iman Isaak (dagelijks genoemd Hijman, maar in de sjoel Chaim Jitschak), was de sjammes, tweede voorzanger van de Arnhemse synagoge, en godsdienstonderwijzer en ritueel slachter bij de Joodse Gemeente.

Hij was opgeleid aan het Nederlands Israëlitisch Seminarium in Amsterdam. Voor zijn benoeming in 1914 in Arnhem had hij functies in Eibergen (1910) en Nijmegen (1912). Zijn chazanoet (voorzang) van met name Jom Kippoer was zeer geliefd bij de gemeenteleden. Velen hebben bij hem het aleph-beth geleerd. Hijman had ook een handel in koosjere wijn, haalde de contributies op voor de Joodse Gemeente, leverde gebedenboeken (van Joachimsthal), knoopte tsietsiet voor tallitot (gebedskleden), leidde begrafenissen bij de Joodse Gemeente, deed aangifte van overlijden bij de Gemeente Arnhem voor de leden van de Joodse Gemeente, en hielp bij het bestellen van de matseive (grafsteen). Hij inde ook de contributie van de gemeenteleden. Voorts was hij mede oprichter van de Joodse jeugdvereniging Akabja. Het Nieuw Israëlitisch Weekblad beschrijft het 25 jarig ambtsjubileum van Hijman (I.I.) Modijefsky . Tijdens de oorlog deed hij de advertentie acquisitie voor Het Joodsche Weekblad.

Iman Isaak Modijefsky was eerder gehuwd met Estella Philips. Hij had uit dat huwelijk twee kinderen: Sara Rebecca en Meijer. In 1943 is hij op een onderduikadres in Utrecht verraden en samen met zijn vrouw gedeporteerd naar Sobibor.

Boulevard Heuvelink 56 Jikke Modijefsky-Sanders

Jikke Modijefsky-Sanders

Leeuwarden, 30 maart 1889

Sobibor, 23 juli 1943

Jikke Sanders werd geboren als zevende en laatste kind van de familie Sanders-van Gelder in Leeuwarden. Ze woonde in Leeuwarden tot circa 1918. Nadat haar vader was gestorven is zij met haar moeder verhuisd naar Zwolle, waar haar oudere broer Johan Sanders woonde. Jikke was boekhoudster voor haar huwelijk.

In 1919 trouwde ze met Iman Isak Modijefsky, die twee jonge kinderen had uit een eerder huwelijk. Jikke kreeg zelf vier kinderen en beschouwde haar twee stiefkinderen volledig als de hare. Ze deed sociaal werk, noteerde de bestellingen voor de koosjere wijnen en vervaardigde ook tachrichiem (kledij voor overledenen). Ze had een groot gevoel voor humor en er werd veel gelachen in het gezin. In 1926 kreeg ze TBC waarna ze zeker een half jaar in een sanatorium in Hellendoorn verbleef. De jongste vier kinderen werden ondergebracht bij familie in het hele land. In 1943 is ze op een onderduikadres in Utrecht verraden en samen met haar man gedeporteerd naar Sobibor.

Boulevard Heuvelink 56 Harriet Modijefsky

Harriet Modijefsky

Arnhem, 27 september 1924

Sobibor, 30 april 1943

Dochter van Iman Isaak Modijefsky en Jikke Modijefsky-Sanders Harriet (Jet) Modijefsky groeide op in Arnhem in een harmonieus orthodox gezin met zes kinderen. Tijdens haar opleiding aan de ULO aan de Heselbergherweg speelde zij hockey. Daarna ging ze naar de kweekschool (Pedagogische Academie) aan de Weverstraat in Arnhem tot het verboden werd voor haar om daar lessen te volgen.

Haar eerste onderduikadres was bij een vriendin in Arnhem. In 1943 werd ze door een Nederlandse Marechaussee naar Enschede gebracht naar een nieuw onderduikadres. Op het station in Enschede heeft hij haar echter in handen laten vallen van de bezetter, waar hij na de oorlog voor is veroordeeld. Bron: Joods Monument

Reageren

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.