1854 – idee voor een nieuwe wijk buiten de stadsmuren van Arnhem

In 1855 kwam het nieuwe adresboek Arnhem uit. Met voorin een aardige indruk, hoe het moest gaan worden met de uitbreidingsplannen uit 1854 van de stad Arnhem. Het “Adres- zak- en jaarboek” was een reuzehandig werkje wat jaarlijks werd uitgegeven. In wezen is dit de voorganger geweest van de gouden gids, maar Arnhem bracht nog lange tijd ook de “stadsgids” uit. Dergelijke gidsen zijn prachtig archiefmateriaal, omdat digitaal nauwelijks archivering kent, is de nieuwe informatie veel vluchtiger en verdwijnt makkelijker.

Het Spijkerkwartier staat op de kaart amper afgebeeld, maar de contour van de boulevard met een ruime bocht is al een beetje zichtbaar. Latere plannen, met die van o.a. Heuvelink brachten meer nauwkeurige plannen.

Hieronder kunnen we de kaart beschouwen als de “ontwikkeling na het ruimen van de stadswal en de Velperpoort”. En de spoorlijn ging naar Pruissen.

Zelf kijken in de oude adresboeken kan ook, zie: de adresboeken Arnhem, in het Gelders Archief

Reageren

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.