Update oktober 2017

Redactiehulp gezocht!

Mededeling van de nieuwe redactie / dinsdag 24 oktober 2017

De redactie bestaat momenteel uit de mensen van de werkgroep Erfgoed Spijkerkwartier – zie de link, die opent in een nieuw venster -> Werkgroep Erfgoed Spijkerkwartier

Uitvoerder van de redactie is Egbert Bouwhuis, lid van de werkgroep. Omdat hij niet erg thuis is in WordPress zoekt hij naar versterking – liefst uit de wijk – om de site goed en degelijk op de nieuwe koers te brengen. Het plan is: er komen meer historische filmpjes op, en komen veel (oude) straten-foto’s. En er komt een flink stuk relatief jonge geschiedenis (circa de jaren ’50 tot en met ’80) ook bij. Plus krantenberichten uit de knipselmappen worden via deze website digitaal ontsloten.

Het contact-adres is voortaan: erfgoedspijkerkwartier@gmail.com en mail aan dit adres komt rechtstreeks terecht bij de secretaris van de werkgroep Erfgoed Spijkerkwartier.

Update 14 augustus 2019
Er is inmiddels van meerdere kanten hulp gekomen, speciale dank gaat uit naar deze mensen, die de redactie beter op koers hebben gezet met dit werk.

Reageren

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.