Nieuws

Mededeling van de nieuwe redactie / dinsdag 24 oktober 2017

De redactie bestaat momenteel uit de mensen van de werkgroep Erfgoed Spijkerkwartier – zie de link, die opent in een nieuw venster -> Werkgroep Erfgoed Spijkerkwartier

Uitvoerder van de redactie is Egbert Bouwhuis, lid van de werkgroep. Omdat hij niet erg thuis is in WordPress zoekt hij naar versterking – liefst uit de wijk – om de site goed en degelijk op de nieuwe koers te brengen. Het plan is: er komen meer historische filmpjes op, en komen veel (oude) straten-foto’s. En er komt een flink stuk relatief jonge geschiedenis (circa de jaren ’50 tot en met ’80) ook bij. Tot slot leeft de ambitie om diverse bewaarde krantenberichten uit deze woelige periode verzameld in meerdere knipselmappen te digitaliseren en via deze website te ontsluiten.

Het contact-adres is voortaan: historie@spijkerkwartier.net en mail aan dit adres komt rechtstreeks terecht bij de secretaris van de werkgroep Erfgoed Spijkerkwartier.