De buren (deel1) Het Arnhemse Broek

Dit is het eerste stukje over de historie bij de buren van het Spijkerkwartier.

Rond 1700 was Het Broek een weidegebied buiten de stadsmuren. De grond was in particuliere handen, in tegenstelling tot de weidegebieden van de Stadsweerden dat gemeentelijk grondbezit was. In de winter werden de sluizen drie maanden opengezet zodat er vruchtbaar slib kon worden afgezet. In januari 1793 en oktober 1794 werd de polder ondergezet om zo de Franse legers tegen te houden.[2]

Voordat dit gebied geschikt was voor bebouwing werd het eind jaren 10 opgehoogd en egaal gemaakt met behulp van zand afkomstig uit de afgraving van de toekomstige woonwijk Geitenkamp. Het zand werd vervoerd met speciale zandtrams over daarvoor aangelegde elektrische tramlijnen van de Arnhemse tram[3].

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Arnhemse_Broek